Mega Uitblaas TD (2023)

Leden Ticket
€8,00

Het leden ticket is voor iedereen met een Atomos lidkaart van het jaar 2022-2023. Hebt u een Atomoskaart? Dan hebt u automatisch een account. Druk op aanmelden (gebruik het e-mail adres gelinkt aan uw Atomoskaart) en dan wachtwoord vergeten om uw profiel te activeren. Indien u al een geactiveerd account hebt, kunt u gewoon inloggen. Bij het aankopen kan u slechts 1 ticket per lidkaart aankopen. Op de TD zelf scannen wij uw ticket en dient u uw Atomos lidkaart te tonen! Niet bij = bijbetalen voor het verschil in prijs niet lid-lid! (2€ extra indien u een vvk heeft)  Hetzelfde geldt als u aan de kassa geen lidkaart bij heeft. Dan bent u verplicht om de volledige niet-ledenprijs te betalen. Breng dus uw Atomos lidkaart mee.   


English version:  


This ticket is for members with an Atomos membership card from the year 2022-2023. Do you have an Atomos membercard? Then you automatically have an account. Press 'aanmelden' (use the e-mail adress that is connected to your Atomos membercard) and then 'wachtwoord vergeten' to activate your profile. In case you already activated your account, just log in. You can only purchase 1 ticket per member card. At the TD itself we will scan your ticket and you must show your Atomos member card! Not present = pay for the difference in price non-member! (2€ extra if you have a presale) The same applies if you do not have a membership card at the box office. Then you are required to pay the full non-member price. So bring your Atomos member card!
1

NIET-LEDEN TICKET
€10,00

Het niet-leden ticket is voor mensen zonder Atomos lidkaart. U kan maximaal 4 tickets per keer kopen. Een ticket kost €10 euro in voorverkoop, een ticket ter plekke kost €12. Aan de kassa scannen wij uw ticket, we vragen u om uw ID klaar te houden voor de leeftijdscontrole. U moet +16 zijn om toegang te verkrijgen (voor 27 juni 2007 geboren). Indien u jonger bent en u een ticket hebt gekocht zal u geen vergoeding terugkrijgen.   


English version:  


The non-member ticket is for people without an Atomos Member Card.  You can buy up to 4 tickets at a time. A presale ticket costs €10, at the cash desk the price is €12. At the entrance we will scan your ticket, please keep your ID ready for the age check. You have to be +16 to be allowed entrance (born before 27th of june 2007). If you are younger and have bought a ticket, you will not get a refund.
1